Cases

 
 
 
 

STIBAT CASE

Stibat vroeg ons de campagne te ontwikkelen waar de komende jaren op gebouwd kan worden. Door de vraag te stellen “Wat doe jij met je lege batterij?” ontstaat bewustwording en dialoog. Deze campagne is uitgebreid met drie andere modellen en situaties. Vooral met badkamer-model Vincent hebben we veel lol gehad.

Stibat asked us to develop the campaign that can be developed over the coming years. By asking the question "What do you do with your empty battery?", awareness and dialogue arise. This campaign has been extended with three other models and situations. Especially with model Vincent we had a lot of fun.

 
 
 
 

FRUITLAND CASE

Voor Fruitland hebben wij de identiteit ontwikkeld in jaren 60 stijl. Hiermee kreeg het merk een eigen gezicht en direct een herkenbare stijl en emotie. Op een mega locatie zijn alle props en materialen gestyled, gefotografeerd en later in beeldbewerking op smaak gebracht.

For Fruitland we developed the identity in the 60s style. This gave the brand its own face and immediately a recognizable style and emotion. In a huge location all props and materials were styled, photographed and later flavored in image editing.

 
 
 
 

SMOOTHIE CASE

Voor The Smoothie Bar hebben wij laten zien dat biologisch voedsel ook fris, modern en hip kan zijn. Extra briefing: werk met wegwerp-materialen ivm doelgroep markten, seminars etc. Het beeld is opgebouwd uit plastic ijsblokjes, licht van onder, glycerine en een mengsel van Fristi met pitjes.

For The Smoothie Bar we have shown that organic food can also be fresh, modern and hip. Extra briefing: work with disposable materials concerning target markets, seminars etc. The image is made of plastic ice cubes, light from below, glycerine and a mixture of Fristi with seeds.

 
 
 
 

ABB CASE

Met input van ontwerper JeanPaul Frijns is Visual Creator Robert aan de slag gegaan iov Snoostorm. Met ogenschijnlijk eenvoudige grafische vormen is een package-design gemaakt. Voor de visualisatie is het totaal-design in 3D verwerkt met de Arnold render-engine. De reflectie komt van een virtuele softbox terwijl de backlight met HDR-techniek de visual af maakt.

With input from designer JeanPaul Frijns, Visual Creator Robert started working on behalf of Snoostorm. A package design has been created with seemingly simple graphic forms. For the visualization, the total design was processed in 3D using the Arnold render engine. The reflection comes from a virtual softbox while the backlight with HDR technology completes the visual.

 
 
 
 

BOLLETJE CASE

Etcetera vroeg ons om voor Bolletje verschillende authentieke packshots te maken. Dus de timmerman maakt een plank, de bakker levert granen en een kennis komt met een strohalm (voor het andere shot). Bijna alles is achteraf aangepast: de verpakkingen, het licht, de granen en de achtergrond is een montage van de originele Bolletje winkel.

Etcetera asked us to make various authentic packshots for Bolletje. So the carpenter makes a shelf, the baker delivers grains and a friend comes with a straw (for the other shot). Almost everything has been adjusted afterwards: the packaging, the light, the grains and the background is a montage of the original Bolletje shop.

 
 
 
 

CARD CASE

Door de toename van email is de postbezorging teruggelopen. Om hernieuwde aandacht te krijgen voor het versturen van postkaarten heeft PostNL de campagne ‘van de kaart’ bedacht. In een 3 tal scenes wordt uitgebeeld hoe leuk het is om een kaart te ontvangen. Aan Reinout de opdracht dit moment in beeld te brengen.

Due to the increase in email, mail delivery has declined. To get renewed attention for sending postcards, PostNL has devised a new campaign. In three scenes, it is shown how nice it is to receive a card. It is up to Reinout to visualise this moment.

 
 
 

OLD CAPTAIN CASE

Voor het bureau van Old Captain hebben we deze keyvisual samengesteld. Op zoek naar een biels als gangboord, glazen als cocktail en een clipper schieten op de Caribische Eilanden. Verder is niets wat het lijkt; de lucht, citroenen, bubbels, etiket, eiland en rietjes zijn gemonteerd! Heerlijk werk met een gezellige avond als afloop!

For the bureau of Old Captain we have put together this keyvisual. In search of a slieper as a sideboard, glasses as a cocktail and a clipper shooting on the Caribbean Islands. Furthermore, nothing is what it seems; the air, lemons, bubbles, label, island and straws are added with image-manipuluation! Wonderful work with a pleasant evening as a result!

 
 
 
 

BOLLETJE CASE

In opdracht van Etcetera werd tijdens de TV-commercial-opname de keyvisual geschoten voor de advertentie-campagne. De tafel werd gestyled, model verzorgd en licht bijgesteld. Later is de visual verbreed, het pak gemonteerd, de cracker extra belegd en zijn dingen op tafel verschoven en toegevoegd.

On behalf of Etcetera, the key visual was shot during the TV commercial recording. The table was styled, model cared for and lights adjusted. Later the visual was widened, the packshot edited, the cracker extra enriched and things on the table were shifted and added.