About us

 
 
 
 
 

ONZE VISIE OUR VISION

The Golden Delicious is het reclamebureau voor jouw creative beelden. Wij ontwikkelen en produceren de beste beeld-ideeën die de belofte van jouw product of dienst goed weergeven: wij laten zien wat jij wilt zeggen.

The Golden Delicious is the advertising agency for your creative images. We develop and produce the best imaginary campaigns to promote your product or service; we visualize your message

 
 
 
 
 

ONS CONCEPT OUR CONCEPT

Iedere creatie start bij ons met de concept-gedachte: welke beeldtaal is er nodig? De criteria zijn: waar wordt de boodschap getoond, wie krijgt het te zien en welke gedragsverandering wil jij bereiken bij de ontvanger? Als we dat weten gaan we aan de slag!

Everything we create is based on our concept thoughts: what imagery is needed? We ask ourselves the following questions: where will the image be shown, to who will it be shown and what change in behavior do we want to achieve in the targeted group? When the answers to those questions are clear, we start creating!

 
 

VISUAL CREATORS

Wij verzorgen creatie, fotografie, beeldbewerking, CGI, 3D/animatie, video, illustraties, presentaties en design. Na intake en briefing wordt uit ons netwerk van Visual Creators het meest geschikte team ingezet; de juiste mensen voor de juiste creatie! Efficiënt, snel en kosten besparend.

We realize creation, photography, image editing, CGI, 3D/animation, video, illustrations, presentations and design. After intake and briefing, the most appropriate team will be assembled from our Visual Creators network. Where they will use their own specialties and/or blend them together. Highly efficient, fast, while reducing costs.

Bekijk de Visual Creators

 
 
 

PRESENTATIES PRESENTATIONS

Een specialiteit is onze Visuele Corporate Presentaties. Hier gaan we veel verder dan PowerPoint. We interviewen de presentator, destilleren de ware boodschap, maken een draaiboek en creëren een overall beeld-thema. De presentatie wordt versterkt met beelden die jouw boodschap visueel ondersteunen. Hierdoor wordt de presentatie sterker en duidelijker, verrijkt met foto's, films, animaties, bewegende 3D grafieken en cinemagraphs. Wij vertèllen jouw verhaal niet, wij laten het zien!

Our specialty is the Corporate Visual Presentation. This presentation stretches far beyond PowerPoint. During an interview with the presenter we distill the true nature of the message, create a storyboard/script and an overal imagery theme. The presentation will be enriched with images that support your story in a visual way. With this, your presentation turns into a powerful and effective communicative tool that can include photo’s, films, animations, growing 3d graphics and cinemagraphs. We don’t tell your story, we visualize it!